Stenbrott för fältspat- o  kvartsitbrytning. Troligen i drift till slutet av 1930-talet.                                                                                                                        foton Ove Andersson 2007
åter