Stenbrott väster om Kroksjölund. Vättlefjäll                                                                                         foto Ove Andersson 2008  
åter