Stengärdesgård över Vättlefjäll                                                                                                                                                          foto Ove Andersson 2004                                                                                                                                                                                                                   foto Ove Andersson 2009
åter