Stenröse väster om Petters sjö, Vättlefjäll                                                                                                                                                              foto Ove Andersson 2004 Stenröse, väster om Mettjärn, Vättlefjäll                                                                                                                                     foto Ove Andersson 2009
åter