Säreget stenblock med röse. Vättlefjäll Stenblockets form tyder på att blocket  kan ha ingått i en jättegryta
åter                                                                                                                                                                                                           foton Ove Andersson 2008