Stentjärn, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                                                                           foto Ove Andersson 2010  
åter