Delar av kvarvarande dämme.

Foton Ove Andersson år 2022.

Delar av vägen till kvarnen. Använd efter år 1811.
Spismursröse och källaringång vid mjölnarbostaden. Finns nedanför kvarnplatsen. I backen utmed tillfartsvägen.
Åter