Övre: del av Store dalen.    Nedre: Sirtjärnen i dalens norra ända Övre: Åleputten, vattenspegel i dalens mitt     Nedre: annan del av dalen
åter                                                            foton Ove Andersson 2012