Store mosse, Vättlefjäll                                                                           foton Ove Andersson 2006 Gammalt torvtäktområde i mossen             
åter