Övre:  platsen för Båtsmansstommen 11, senare registrerad Strömslund

Nedre:  platsen belägen i skogskanten bakom hästarna

Övre: utsikt från Båtsmansstommen/Strömslund mot Torvhögs by

Nedre: platsen för Båtsmanstorpet vid krysset. På gamla kartor är platsen märkt BT

   
åter                                               foton Ove Andersson 2006