Surtesjön, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                 foto Ove Andersson 2006  
åter