Råseberget (Svarta berget)  
   
    

     Här finns ett exempel på nära håll av Svarta bergen.

 

Detta mindre område runt denna gräsyta har ett markant mörkare berg än vättlefjälls övriga bergpartier  
   
   
Bergområdets läge : Strax öster om en linje mellan tjärnarna Valberg öga och Oxögat. Vättlefjäll                                                                      foton Ove Andersson 2010
   
åter