"Tjärndammen" i Kvarnabäcken, Vättlefjäll                                                                                                                           foton Ove Andersson 2007 Dämmet omkring 1,5 meter högt
åter