Rester efter Målemossens torvladeplats. Torven fraktades på trallebanan som gick till höger i bild. Vättlefjäll.      foto Ove Andersson 2015
åter