Torvmossevägen med en stensatt vägbank. Vättlefjäll.                                                                                                      foto Ove Andersson 2009  
åter