Kontur efter en del av gårdarna Ryd o Gullereds torvtäkt i västra delen av Store mosse. Vättlefjäll                                                                          foto Ove Andersson 2012
åter