Torvupptagning på Sörmossen uppe på Vättlefjäll i början av 1900-talet                                foto ur jubileumsskrift, utgiven av Nödinge hembygdsförening 1981  
åter