Trädallé med den tidigare vägen till Krokryd. Förr fanns troligen inga träd utan utsikt över fälten. Foto Ove Andersson 2015  
åter