Rester efter träeka och den tidigare osynliga stengärdesgården i bakgrunden. Björsjön, Vättlefjäll              foto Ove Andersson 2013  
åter