Kontur efter trallebana mellan Målemossen och Sörmossen. Vättlefjäll                                                                    Foton Ove Andersson 2008
åter