Ovan, Fd Trångsjön åren 1854-1869, nuvarande Snäckemossen                                                          Nedan, södra dämmet Platsen för norra dämmet. Området kallas Trånget.
åter                                                                                                                                                   foton Ove Andersson 2008