En liten del av västra fördämningsvallen i norr till den tidigare Trångsjön. Vättlefjäll Östra delen av samma fördämningsvall, numera övertorvad            foton Ove Andersson 2011
åter