Fördämning o trätub vid Kvarnabäckens mellandamm. Foto ur boken Vättlefjäll, ett bergområde. Utgiven av Göteborgs arkeologiska museum 1984 Okänd fotograf.
åter