Fördämning o trätub vid Kvarnabäckens mellandamm. Foto ur boken Vättlefjäll, ett bergområde. Utgiven av Göteborgs arkeologiska museum 1984  
åter