Trollsjön, Vättlefjäll                                                                                                                      foto Ove Andersson 2005 Lågt dämme mot Lysevatten för att leda om vattnet till Björsjön
åter foto Ove Andersson 2019