Trollsjön, Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                                                                    foto Ove Andersson 2005  
åter