Trätub för vattenförsörjningen av Björsbofors, Bergum                                                                                                                           foto Ove Andersson 2002
åter