Ovan vänster: Sjövattnet rann över här.   Ovan höger: Vattnet rann genom mossen.    Nedan vänster: Grävt dike från mossen ner mot gården. Nedan höger: Sjövattnet fyllde på dammen.
   Åter    Foton Ove Andersson 2016-2017