Utsikt över Bohus fästning och Nordre älv i väster från Skårdals Skans vid Bohus.                           foto Ove Andersson 2006  
åter