Utsikt västerut från Lysevattnets rös, Vättlefjäll                                                        foto Ove Andersson 2003 Utsikt åt sydost från Mettjärnsområdet, Vättlefjäll                                                      foto Ove Andersson 2009
åter