övre vänster, Målemossen mot norr, övre höger, Målemossen mot söder
Målens Vad, ett vadställe i modern form. Vättlefjäll. foto Ove Andersson 2008
åter