Övre: Vägavsnittet närmast Sörmossen.   Nedre: Nedre vägavsnittet efter nuvarande kurva. Övre: Hålväg vid markerat avsnitt.                                   Vättlefjäll                                foton Ove Andersson 2014
åter