En kortare vägbank med stenskodda kanter över Horssökets utlopp. Vättlefjäll Denna vägbank går utmed kanten på mossen som ansluter till Horssökets södra del. Vättlefjäll
                                                                                                           foton Ove Andersson 2011  
åter