Bilder från tidigare väg mellan Dansered och Mollsjönäs. Vättlefjäll Konturen efter en vänstersväng. Från bildens nedre mitt-utåt höger-bort åt vänster
   
Foton Ove Andersson 2009 Vägens sträckning utmed streckade linjen
åter