Gamla tiders väg mellan Bergum och Bohus, strax nv om Björsjöås. Här gick Danska trupper på 1560 talet                                             foto Ove Andersson 2002 Vägen utmed Björsjöås västra inägogräns.          foto Ove Andersson 2005
åter