Så här kunde det se ut vid en väggrind                                                                                                                       okänd fotograf
åter