Gamla tiders väg mellan Kroksjölund - Enerkullsdalen/ Angered   utmärkt på häradskarta från 1890-talet                                                  foto Ove Andersson 2005  
åter