Gammal väg till gården Björsjöås, före 1930 talet. Vättlefjäll                                                                                                                                                   foto Ove Andersson 2006  
åter