Utmarksvägen norrut från Skärsjölund. Vättlefjäll                                                                                         foton Ove Andersson 2009
åter