Valbergsöga, Vättlefjäll                                                                                      foton Ove Andersson 2006 Del av det större mossområde som omger tjärnen                                                                                                             
åter