Fördämningsvall vid Ebbetjärns utlopp norrut. Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                             foto Ove Andersson 2010  
åter