Låg vall för regleringen av vattnet till Mollsjönäs tidiga kvarn. Vättlefjäll                                                                                                                                                                            foto Ove Andersson 2010  
åter