Fördämningsvall vid utflödet från Grästjärn. Vättlefjäll                                                                                                                                                           foton Ove Andersson 2010
åter