Översikt Vallanläggningen                                          foton Ove Andersson 2019
åter