Alla möjligheter utnyttjades för att öka tillgången på vatten till kvarnarna, även denna långsmala mosse väster om Ebbetjärnsbäcken. Vättlefjäll                                                                                                                                                                                                                                              foton Ove Andersson 2010
åter