Varggrop nära Björsjöås, Vättlefjäll                                                                                            foto Ove Andersson 2008 Samma varggrop nära Björsjöås,  fotograferad 1981                                           foto Göteborgs arkeologiska museum  
åter