Dessa två varggropar på Vättlefjäll ligger omkring 80 meter från varandra                                                          foto Ove Andersson 2009  
åter