Övre: Viksjön från norr.

Nedre: Dammvall i sjöns sydvästra del.

Övre: Dämmet i sjöns norra del.

Nedre: Dammvall i sjöns sydvästra del.

Övre: Dämmet i sjöns norra del.

Foton Ove Andersson 2022

Åter