Det grävda diket från den uppdämda Viksjön ner till nya kvarndammen byggd 1852, dagens fågeldammar ovanför Surte
Åter Foton Ove Andersson 2022