"Vilestena", Vättlefjäll                                                                                                                                                                                        foton Ove Andersson 2007 Säregna urgröpningar i olika former på det största stenblocket, sk Skålgropar                 
åter