Odlingsröse av stor dimension. Kroksjölund, Vättlefjäll                                                                             foto Ove Andersson 2008  
åter