Östlig fägata till gården Björsjöbacka, Vättlefjäll                                                                                                                                                      foto Ove Andersson 2002 Nordlig fägata från Björsjöbacka                                                                                                                       foto Ove Andersson 2011
åter